Logo WDS

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

PUBLIKACJE NAUKOWE


  
 
  
 
 
 
   tel.
 15 64 99 700
  tel.  
Napisz do nas


STUDIA SANDOMIERSKIE

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia są naukowym pismem diecezji sandomierskim wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się dwadzieścia trzy tomy. Początkowo 'Studia Sandomierskie' ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004-2010) i półrocznik (2011-2013). Od 2014 r. czasopismo powróciło do formy rocznika. 'Studia Sandomierskie' publikują artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Zawiera ono trzy działy: historię, teologię i filozofię.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana (ISSN 0208-7626).

Wydawcy:
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

"Studia Sandomierskie" znajdują się na liście czasopism naukowych MNiSW - 7 pkt. (Część B). Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach naukowych:

BazHum     PBN     Index Copernicus     CEJSH     EE     ERIHPlus


Redakcja:

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UP JPII, Kraków)
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji: ks.dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz)
Kolegium redakcyjne: ks. dr hab Leon Siwecki, prof. KUL (KUL JPII, Lublin); ks. dr Kazimierz Skawiński (WSD, Sandomierz); ks. dr Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz).

Rada naukowa:

prof. dr Marko Jacov (Universytet Salento, Lecce);
dr Istvan Kovacs (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt);
ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW Warszawa);
prof. dr Edouardo de Torres (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Rzym);
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat, Eichstatt);
ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin).


Wydane numery:
Kontakt do redakcji:
polski angielski tel. +48 15 64 99 750
polski angielski tel. +48 15 64 99 757
polski tel. +48 15 64 99 736
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. 15 64 99 700
fax 15 832 77 87
NIP: 8640009534   Regon: 040124350-00020