Logo WDS

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

PUBLIKACJE NAUKOWE


  
 
  
 
 
 
   tel.
 15 64 99 700
  tel.  
Napisz do nas


Parafia Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016


red. ks. Bogdan Stanaszek


Monumentalny kościół pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowi nieodłączny element panoramy tego przemysłowego miasta. Świątynia na obecnym miejscu została ufundowana w 1614 r., wielokrotnie była niszczona przez pożary, najazdy nieprzyjacielskie i zwyczajny upływ czasu, przebudowywano ją, aż w końcu, po rozbudowie podjętej w latach dwudziestych XX w. uzyskała obecny kształt.

Świątynia przez wieki była ośrodkiem, gdzie sprawowano kult i rozwijano pracę duszpasterską. Prowadzili ją kolejni duchowni, którzy próbowali dostosować jej formy do zmieniających się wymagań. Parafia w ciągu czterech stuleci zmieniała się nie do poznania. Nie mogło być jednak inaczej – sam Ostrowiec – z niewielkiego miasteczka wyrósł do rangi znaczącego ośrodka przemysłowego. Rodziło to różnorakie problemy i trudności. Obecnie parafia św. Michała jest największą placówką w diecezji sandomierskiej, a przy miejscowym kościele utworzono kapitułę.


Biuro obsługi klienta

Recenzje wydawnicze:

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (UJ, Kraków)
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (UPJPII, Kraków)


Prarametry:

Format: 165x245 mm
Ilość stron: 408
Oprawa: twarda

ISBN 978-83-8101-078-8


Bogate tradycje są niewątpliwie zachętą do podjęcia badań nad dziejami tego miejsca. Nie byłoby jednak tej książki, gdyby nie ks. prał. Jan Sarwa, proboszcz parafii, który w związku z obchodzonym jubileuszem 400-lecia świątyni zwrócił się do piszącego te słowa z prośbą o stworzenie zespołu i przygotowanie monografii. Przeprowadzenie badań archiwalnych i przygotowanie książki do druku trwało kilka lat. Nie może to dziwić, gdyż było to przedsięwzięcie niełatwe. Szczęśliwie praca została doprowadzona do końca, a jej efektem jest niniejsza publikacja. Składa się ona z czterech zasadniczych części obejmujących czasy staropolskie, okres niewoli narodowej, lata 1918-1945 oraz okres powojenny. Pracę uzupełnia aneks zawierający dwa dokumenty związane z utworzeniem parafii w 1614 r., a także kalendarium ważniejszych wydarzeń z lat 1990-2016.

Autorzy mają nadzieję, że monografia przypomni wiele wydarzeń z przeszłości i ukaże, jaką rolę odgrywał Kościół katolicki w Ostrowcu na przestrzeni czterech stuleci. Ufamy, że zainteresuje miejscową społeczność i przyczyni się do jej integracji.
Kontakt do redakcji:
polski angielski tel. +48 15 64 99 750
polski angielski tel. +48 15 64 99 757
polski tel. +48 15 64 99 736
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. 15 64 99 700
fax 15 832 77 87
NIP: 8640009534   Regon: 040124350-00020