Logo WDS

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

PUBLIKACJE NAUKOWE


  
 
  
 
 
 
   tel.
 15 64 99 700
  tel.  
Napisz do nas


Leksykon Prawa Kanonicznego


Ks. Mirosław Sitarz


Po stu latach od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., w roku jubileuszowym stulecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, w setną rocznicę istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w trzydziestym piątym roku obowiązywania Kodeksu Prawa Kanoniczego z 1983 r. mam zaszczyt oddać do rąk P.T. Czytelników pierwszą w Polsce publikację tego typu z zakresu prawa kanonicznego, jakim jest Leksykon Prawa Kanonicznego.


Biuro obsługi klienta

Recenzenci:

Ks. prof. dr hab. Edward Górecki
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Opracowanie redakcyjne:

Elżbieta Wilemska
Agnieszka Romanko


ISBN 978-83-948764-7-0
ISBN 978-83-8101-301-7


Prarametry:

Format: 165x245 mm
Ilość stron: 1692
Oprawa: twarda ze złoceniami


Leksykon ten jest owocem współpracy 121 Polaków, w zdecydowanej większości samodzielnych pracowników naukowych, osób duchownych i świeckich, kanonistów i naukowców innych dyscyplin zajmujących się prawem kanonicznym w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i w Rzymie. Leksykon zawiera 1065 haseł. Jest poprzedzony wykazem skrótów, alfabetycznym spisem Autorów i haseł, a zwieńczony skorowidzem kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Znaczna część haseł (520) została opracowana w ramach zrealizowanego pod moim kierunkiem, w latach 2011-2013, projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N110 209638. Wiele haseł, zwłaszcza historycznych dotyczących Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. i prawa przedkodeksowego, została zaczerpnięta z Encyklopedii Katolickiej (1973-2014). Na ich reprint, pod warunkiem uzyskania zgody Autorów, wyraził zgodę wydawca – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponadto żaden z żyjących Autorów nie wniósł sprzeciwu na przedruk haseł w Leksykonie. Z kolei hasła z Encyklopedii opracowane przez nieżyjących już Autorów zostały przeczytane przez innego specjalistę i ewentualnie uzupełnione o aktualne rozwiązania prawne i nową literaturę. Hasła te w Leksykonie są opatrzone dwoma nazwiskami (np. † Jan Dyduch, Tomasz Rozkrut).Kontakt do redakcji:
polski angielski tel. +48 15 64 99 750
polski angielski tel. +48 15 64 99 757
polski tel. +48 15 64 99 736
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. 15 64 99 700
fax 15 832 77 87
NIP: 8640009534   Regon: 040124350-00020