Logo WDS

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

PUBLIKACJE NAUKOWE


  
 
  
 
 
 
   tel.
 15 64 99 700
  tel.  
Napisz do nas


Problemy prawne w ustalaniu pozycji kanonicznej członków rodziny nuklearnej


Ks. Tomasz Rakoczy


Wynikiem mrówczej pracy stało się opracowanie solidne, budzące zaufanie czytelnika. Widać, że Autor nie szczędził czasu na refleksję, zastanowienie (...) Książka wymaga skupienia, ale też dlatego, że skłania do przemyśleń i wniosków, czasem niepokoi czy wręcz martwi pesymistycznymi diagnozami: nawet jeśli wprost się nie pojawiają, materiał omawiany daje do nich silną podstawę. To dobrze (...) Autor to baczny obserwator prawa. Wynotowuje ciekawe dla prawnika informacje: niby oczywiste, ale warte zastanowienia (...) zajmuje się chętnie zagadnieniami nowymi, które odważne podejmuje. Stara się mieć przed oczyma obraz całości, dlatego nie próbuje gubić się w detalach. Zarysowanie syntezy to pomysł naukowy często stosowany, godny pochwały (...) Autor postanowił podejmować w pracy kwestie ważne dla relacji prawnych mąż-żona, rodzice-dzieci. Pytania stawia odważnie, nie unika trudnych rewirów.

Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, UJ


Biuro obsługi klienta

ISBN 978-83-8101-485-4


Recenzje wydawnicze:

Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Elżbieta Szczot
prof. KUL w Lublinie


Prarametry:

Format: 170x240 mm
Ilość stron: 382
Oprawa: miękka


Książka w sposób nowatorski i oryginalny przedstawia współczesne problemy związane z ustalaniem pozycji kanonicznej osób, będących członkami rodziny nuklearnej. Tytuł publi-kacji, w sposób nieco tajemniczy, wprowadza Czytelnika w sprawy dotyczące wpisów do kościelnych ksiąg metrykalnych. Autor prezentuje aktualne regulacje, wynikające zarówno z prawa polskiego, jak i z prawa kanonicznego oraz wskazuje na trudności, będące następ-stwem przyjętych w Polsce rozwiązań prawnych, w zakresie prowadzenia zapisów w księgach parafi alnych. W sposób odważny formułuje wnioski, wskazując między innymi na sytuacje, kiedy autonomia Kościoła katolickiego zostaje nadmiernie podporządkowana rozwiązaniom świeckim. Zamieszczone twierdzenia poparte zostały bogatym wykazem źródeł i literatury.

Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
Kontakt do redakcji:
polski angielski tel. +48 15 64 99 750
polski angielski tel. +48 15 64 99 757
polski tel. +48 15 64 99 736
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. 15 64 99 700
fax 15 832 77 87
NIP: 8640009534   Regon: 040124350-00020